Μια εκπαιδευτική εμπειρία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα μάθετε να διαχειρίζεστε ένα έργο, με τρόπο βιωματικό και ολοκληρωμένο.

Αποκτήστε μια σφαιρική άποψη για τη λειτουργία της διαχείρισης των Ανθρωπίνων Πόρων και εντοπίστε περιοχές βελτίωσης.

logo-footer